poniedziałek, 3 czerwca 2024

Logo MOPS

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
poszukuje pracowników na stanowisko:
Pracownika socjalnego

tuba

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej  wymienionych wymogów określonych w art. 116 ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.):

1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3) do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,

b) pedagogika specjalna,

c) politologia,

d) polityka społeczna,

e) psychologia,

f) socjologia,

g) nauki o rodzinie;

4) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

2. Dodatkowym atutem osoby ubiegającej się o pracę będzie doświadczenie w pracy, na podobnym stanowisku, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz posiadanie dyplomu ukończenia specjalizacji I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

3. Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy, wynagrodzenie płatne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, określonymi w Regulaminie wynagradzania i przyznawania innych świadczeń związanych z umową o pracę dla pracowników MOPS w Bydgoszczy.

4. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

  • Panem Markiem Tomem – Kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej nr 4, pod nr tel.: (52) 311 - 72 - 62 lub osobiście: w siedzibie Działu Pomocy Środowiskowej nr 4 MOPS, przy ul. J. Porazińskiej 9 w Bydgoszczy,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00;
  • Panią Aleksandrą Brach - kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej nr 6, pod nr tel.: (52) 311 - 72 - 83 lub osobiście: w siedzibie Działu Pomocy Środowiskowej nr 6  MOPS, przy ul. Kapuściska 10 w Bydgoszczy,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00;
  • Panią Aleksandrą Skowron - kierownikiem Działu Pomocy Środowiskowej nr 5, pod nr tel.: (52) 311 - 71 - 33 lub osobiście: w siedzibie Działu Pomocy Środowiskowej nr 5  MOPS, przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00.

 

NIE ZWLEKAJ, APLIKUJ I DOŁĄCZ DO ZESPOŁU PROFESJONALISTÓW !!!

red. Marta Frankowska

Strony w dziale:

Strony w dziale: