Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Renata Dębińska

 

Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Magdalena Owczarska

Z-ca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Rodzinie

Justyna Ratkowska

 W celu nawiązania kontaktu z Ośrodkiem: 

  • kancelaria MOPS, ul. Ogrodowa 9:  52 311 71 00
  • sekretariat MOPS, ul. Toruńska 272: 52 311 72 16
  • kancelaria MOPS, ul. Toruńska 272:  52 311 72 15

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: