logo mops bydgoszcz

Działania na rzecz osób bezdomnych były i pozostaną jednym z istotnych elementów polityki społecznej Miasta Bydgoszczy.

Zadania w zakresie bezdomności i wsparcie dla osób dotkniętych powyższym problemem, które chcą podjąć współpracę i skorzystać z pomocy w formie schronienia w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, przy ul. Polanka 9 i w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Fordońskiej 422 w Bydgoszczy realizują wyznaczeni pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej nr 6. Działania wspierające osoby będące w kryzysie bezdomności, realizowane są w oparciu o procedurę dotyczącą zasad i trybu postępowania.

Osoba bezdomna, która chce skorzystać z pomocy w formie tymczasowego schronienia, winna:

 • nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym Działu Pomocy Środowiskowej nr 6 w celu ustalenia przyjęcia do Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet lub Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn oraz określenia zasad współpracy;
 • lub udać się bezpośrednio do schroniska. Warunkiem przyjęcia do placówki jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przebywania w dużych skupiskach ludzkich.

Osoba w kryzysie bezdomności otrzyma wówczas wskazówki dotyczące dalszego trybu postępowania.

Pomoc w formie schronienia przyznawana jest decyzją administracyjną, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i podpisaniu pomiędzy osobą bezdomną i pracownikiem socjalnym kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny, stosownie do art. 108 Ustawy o pomocy społecznej, spisywany jest w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej, w celu wzmocnienia jej aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej, wyjściu z bezdomności lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Dyżury pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej nr 6 w schroniskach i ogrzewalniach:

 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet, przy ul. Polanka 9: czwartki od godz. 11.00 do godz. 15.00, w sytuacjach indywidualnych do  ustalenia - informacja bezpośrednio u pracowników schroniska;
 • Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn, przy ul. Fordońskiej 422 : wtorki  od godz. 11.00 do godz. 15.00, w sytuacjach indywidualnych do  ustalenia - informacja bezpośrednio u pracowników schroniska;
 • Ogrzewalnia prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, przy ul. Koronowskiej 14: czwartki od godz. 10.30- 13.30;
 • Ogrzewalnia „u Miecia” prowadzona przez  Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Ossolińskich 2, (Bazylika): wtorki W godz.: 14.30-17.00.

Ważne: skorzystanie z pomocy świadczonej przez noclegownie oraz ogrzewalnie nie wymaga skierowania z ośrodka pomocy społecznej. Należy jednak przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobytu w dużych skupiskach ludzkich.

Dane kontaktowe:

telefon

Dział Pomocy Środowiskowej nr 6: (52) 311 - 72 - 85 lub (52) 311-72-88,  785-122-682;

Osobą koordynującą pracą Zespołu jest starszy specjalista pracy socjalnej – Pani Izabela Chrabąszcz – Klimas;

e-mail: chrabaszcz-klimas.izabela@mopsbydgoszcz.pl.

 

tuba

 

Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Fordońska 422
tel.: (52) 343 93 40

  Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet
ul. Polanka 9
tel.: (52) 372 22 57

Ogrzewalnia dla Bezdomnych przy Zgromadzeniu Sióstr Albertynek
ul. Koronowska 14
tel.: (52) 327 73 55

Ogrzewalnia  „u Miecia”  prowadzona przez  Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo

ul. Al. Ossolińskich 2

tel: 789 043 230

talerz

Punkty wydawania żywności oraz pomocy osobom w kryzysie bezdomności, na terenie Miasta Bydgoszczy:

 • Bydgoskie Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, ul. Ossolińskich 2,
  tel.: (52) 322 53 52;
 • Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta, ul. Koronowska 14,
  tel.: (52) 327 73 55;
 • Centrum Chrześcijańskie Kanaan Misja Betezda, ul. Czartoryskiego 12,
  tel.: (52) 321 35 28;
 • Centrum Pomocy „Betlejem” Caritas Diecezji Bydgoskiej, ul. Drukarska 6,
  tel.: (52) 371 67 21;
 • Stowarzyszenie niesienia pomocy Potrzebującym "Dzięki Wam", ul. Grunwaldzka 32,,
  tel.: 696 873 790.

PAMIĘTAJ, ŻE OKRES ZIMOWY JEST SZCZEGÓLNIE TRUDNY DLA OSÓB BĘDĄCYCH W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI !

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, REAGUJ !

POMÓŻ NAM SKUTECZNIE POMAGAĆ.

Strony w dziale:

Strony w dziale: