Grafika
Mops Bydgoszcz logo

Przypominamy, iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przystąpił do II Edycji Konkursu Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – Kampania Społeczna ogłoszonego przez Fundację Ernst & Young. Celem  Konkursu  jest organizacja  kampanii  społecznej  na  rzecz  rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu lub kilku powiatów.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia spotu promującego kampanię społeczną na rzecz rodzicielstwa zastępczego !

Video file

Z pewną dozą nieśmiałości przystąpiliśmy do wypełniania wniosku aplikującego, bowiem mieliśmy świadomość, iż istnieje ogromna potrzeba pracy w powyższym zakresie, którą odczuwa każda gmina, borykająca się z problemem braku wolnych miejsc dla dzieci, w istniejących już rodzinach zastępczych. Wówczas myśleliśmy: konkurencja będzie duża… Dodatkowym bodźcem przemawiającym „za” była treść definicji terminu „kampania społeczna”, którą Fundacja E&Y określiła jako zestaw różnych działań, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia i zachowania wobec rodzicielstwa zastępczego.

O tym, jak niewielka jest właśnie wiedza społeczna, w powyższym zakresie, pracownicy Działu Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przekonują się każdego dnia. Jest to – nawiasem mówiąc, pewnie jeden z przyczynków nikłego zainteresowania tematem rodzicielstwa zastępczego i drobnej ilości chętnych kandydatów do pełnienia, tej jakże społecznie pożądanej funkcji.

Nie każdy bowiem wie, że są osoby, które mimo braku więzów krwi, wyrażają chęć wsparcia i wychowania dzieci, pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Mowa o opiekunach zastępczych, którzy zawodowo zajmują się pomaganiem potrzebującym dzieciom. Mimo, iż otrzymują wynagrodzenie za codzienną pracę, jednogłośnie uważają, że pełnienie opieki nad małoletnimi to swoista misja i powołanie. Trudno z powyższym polemizować, bowiem nie sposób wycenić włożonego trudu i poświęcenia na rzecz rozwoju tych najmłodszych.

Te wspaniałe osoby pozostają w gotowości do pełnienia opieki i poświęcenia czasu dzieciom, których bagaż trudnych doświadczeń życiowych wprawia w osłupienie niejedną dorosłą osobę. Zmierzenie się z niechlubnymi doświadczeniami dziecka, akceptacja, wrażliwość na jego potrzeby oraz obdarowanie miłością i zaufaniem to codzienność rodzica zastępczego.

Jednogłośnie stwierdziliśmy, że należy działać – wszystkie ręce na pokład!.

I udało się… Wpłynęło aż pięćdziesiąt projektów od różnych podmiotów z całej Polski, a dziewięć z nich otrzymało dofinansowanie, w tym także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

Poprzez kampanię społeczną „UPIECZENI RODZICE” o charakterze reklamowo-informacyjnym, chcemy rozpowszechnić ideę rodzicielstwa zastępczego oraz promować pozytywny wizerunek opiekuna zastępczego. Z uwagi na fakt wzrastającej liczby dzieci, wymagających zapewnienia opieki poza środowiskiem rodziny naturalnej, pragniemy wskazać na jakże istotną potrzebę rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Jesteśmy świadomi, jak ważnym środowiskiem dla dzieci jest rodzina, zatem poprzez działania, w ramach Kampanii, chcemy podkreślić pozytywne aspekty rodzicielstwa zastępczego.

W naszych działaniach wspierają nas Partnerzy – firmy, organizacje pozarządowe, zawodowa rodzina zastępcza, dwie duże bydgoskie parafie katolickie, którym bliski jest temat rodzicielstwa zastępczego. Kampania jest bogata w działania, które zamierzamy realizować niezmiennie do m-ca maja 2022 roku. O każdym z etapów będziemy na bieżąco informować na stronie Facebooka „Skrzydła Pieczy”.

A mówią o nas:

 

Strony w dziale:

Strony w dziale: