UWAGA! Liczy się dzień nadania do MOPS Bydgoszcz- dokumenty można wysłać pocztą polską od dnia 09.01 lub przez ePuap od dnia 09.01 od godz. 7.30.

Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.
Dokumenty rekrutacyjne wraz ze wszystkimi oświadczeniami prosimy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz imieniem i nazwiskiem Kandydata na Uczestnika Projektu.
Poniżej znajdują się Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata” oraz Formularz rekrutacyjny dla Kandydatów na Uczestników Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” wraz z wzorami potrzebnych oświadczeń.
Prosimy o zapoznanie się z Zasadami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywna Mama, aktywny Tata”, zamieszczona jest tam informacja o miejscach składania formularzy rekrutacyjnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 9 w Bydgoszczy przyjmuje dokumenty rekrutacyjne tylko mieszkańców miasta Bydgoszcz.
Możliwe jest składanie formularzy za pośrednictwem ePUAP lub tradycyjnej poczty (wnioski składane mailowo nie będą rozpatrywane)

Miejsce składania formularzy rekrutacyjnych: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ogrodowa 9 Bydgoszcz, boczne wejście – pokój 1B:

wejście do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w bydgoszczy

 

Osoby, które brały udział w I naborze i znajdują się na liście rezerwowej mogą ponownie złożyć dokumenty (poniżej wymienione) w II naborze.
Złożenie nieaktualnego formularza rekrutacyjnego pozostanie bez rozpatrzenia.

Wraz z Formularzem rekrutacyjnym należy złożyć dokumenty wymienione poniżej (stosowne do sytuacji Kandydata na uczestnika projektu) i kserokopie potwierdzające uzyskane punkty min. orzeczenie o niepełnosprawności, karta dużej rodziny.

Biuro projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy
ul. Ogrodowa 9
85-039 Bydgoszcz
pokój 47C, II piętro
tel. (52) 325-44-20
e-mail: amat@mopsbydgoszcz.pl

Strony w dziale:

Strony w dziale: