Szanowni Państwo,

informujemy, że w roku 2023 ponownie przystępujemy do realizacji Programu, pn.: „Przyjazny Patrol”.

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy, Komendantem Miejskiej Policji w Bydgoszczy, Dyrektorem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” oraz Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyznaczeni specjaliści wizytować będą środowiska zagrożone, podejmując działania interwencyjne.

W „Przyjaznych Patrolach” biorą udział:

  • nieumundurowany pracownik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy oraz
  • pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przyjazny Patrol” podejmuje również działania na podstawie informacji pozyskanych od patrolu interwencyjnego Policji, w szczególności gdy:

  • dziecko pozostawione jest bez opieki w domu lub poza nim (pozostawione, zagubione);

  • dziecko jest świadkiem bądź uczestnikiem sytuacji przemocy, w tym domowej;

  • inne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu fizycznemu i psychicznemu dziecka.

Siedzibą pełnienia służby jest Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy ul. K. Chodkiewicza 32.

OSOBY, KTÓRE SĄ ŚWIADKAMI KRZYWDZENIA DZIECI POWINNY ZADZWONIĆ:

tel. całodobowy 997 tel. całodobowy 112

Przyjazny Patrol: telefon komórkowy 795 578 970

czynny w piątki i soboty godzinach od 17.00 do 1.00

PAMIĘTAJMY, JEDEN TELEFON MOŻE ZAPOBIEC TRAGEDII !

Strony w dziale:

Strony w dziale: