logo zaopiekowani

Jesteś osobą niepełnosprawną, w tym niewidomą/niedowidzącą lub niesłyszącą/niedosłyszącą, poruszającą się na wózku inwalidzkim? Osobą aktywną społecznie i zawodowo lub uczącą się? Lubisz zwierzęta? Codzienne samodzielne podróże po mieście, powoduje u Ciebie dyskomfort? Jeśli tak, pies asystujący może być szansą dla Ciebie!
Ogłaszamy dodatkowy nabór dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o psa asystującego od 14.04.2021r. do 21.04.2021r.

Zapraszamy aktywne osoby niepełnosprawne z miasta Bydgoszczy, które chciałyby otrzymać psa asystującego do wypełnienia wniosku oraz ankiety i przesłanie zgłoszenia w ramach projektu „Zaopiekowani”, współfinansowanego ze środków europejskich.

Człowiek z psem

CO ZROBIĆ, ŻEBY SIĘ ZGŁOSIĆ?

Należy pobrać ze strony internetowej wniosek oraz ankietę dla osób ubiegających się
o psa asystującego, wypełnić je i przesłać w wersji elektronicznej (dokument Word bez podpisu) na adres zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

Jeżeli elektroniczne wypełnienie nie byłoby możliwe, dopuszczamy wypełnienie ręczne drukowanymi literami i przesłanie wersji papierowej na adres: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy ul. Ogrodowa 9, 85-039 Bydgoszcz z dopiskiem. Projekt „Zaopiekowani” – pies asystujący, pokój 47b, lub dostarczenie osobiście do siedziby MOPS (skrzynka podawcza) w zamkniętej kopercie z dopiskiem Projekt „Zaopiekowani” – pies asystujący, pokój 47b.

Po wstępnej pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, pracownik projektu „Zaopiekowani” skontaktuje się z daną osobą i poinformuje o dalszej procedurze.

ZAPRASZAMY!

Osoby do kontaktu:
Koordynator projektu: Hanna Smarzewska, tel. (52) 325-44-33
Pracownik socjalny: Anna Białka-Sztankowska, tel. (52) 325-44-33
e-mail: zaopiekowani@mopsbydgoszcz.pl

  1. Wniosek ubiegającego się o przyznanie psa asystującego w ramach projektu „Zaopiekowani”:
  2. Ankieta dla osoby niepełnosprawnej ruchowo ubiegającej się o psa asystenta:
  3. Ankieta dla osoby niesłyszącej/niedosłyszącej ubiegającej się o psa asystenta:
  4. Ankieta dla osoby niewidomej/niedowidzącej ubiegającej się o psa asystenta:
  5. Ankieta dla osoby ubiegającej się o psa sygnalizującego atak choroby:

Załączamy również listę dokumentów do zapoznania się:

  1. Regulamin przyznawania psa asystującego:
  2. Regulamin projektu „Zaopiekowani”:
  3. Oświadczenie uczestnika projektu „Zaopiekowani”:
  4. Oświadczenie o wizerunku:

Strony w dziale:

Strony w dziale: