Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu prowadzi otwarty nabór dla bezrobotnych rodziców dzieci w wieku do lat 3 – osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, chętnych do realizacji działań aktywizacyjnych realizowanych przez urzędy pracy. Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie realizowany do 31.08.2022 r.

Zainteresowane osoby z Bydgoszczy i okolic prosimy o kontakt z działem realizacji projektu:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
ul. Bartkiewiczówny 93
87-100 Toruń
Dział realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”
tel. 56 6571470 wew.2111,
tel. kom. 501604175.

Strony w dziale:

Strony w dziale: