logo zaopiekowani

Logo Zaopiekowani

 

Uprzejmie informujemy, iż realizacja projektu „Zaopiekowani”, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 została przedłużona do dnia 30.09.2023r.

Do dnia 30.06.2023r. kontynuowane będą usługi opiekuńcze zwykłe, świadczone w mieszkaniach chronionych na terenie miasta Bydgoszczy. Natomiast w okresie od dnia 16.01.2023r. do dnia 15.09.2023r. zaplanowano realizację wsparcia w ramach tzw. „opieki wytchnieniowej” w miejscu zamieszkania, która ma na celu wesprzeć opiekunów faktycznych w codziennej opiece nad osobami niesamodzielnymi.

Dodatkowe informacje na temat naboru uczestników do opieki wytchnieniowej znajdują się w zakładce Aktualności MOPS Bydgoszcz.

Strony w dziale:

Strony w dziale: